Bij Riddervis houden we van complexe vraagstukken waarbij de klant wel ongeveer weet wat hij wil, maar niet hoe hij dat voor elkaar krijgt.

Voorbeelden:

  • Ontwerp van een veranderaanpak voor de vestigingen van De Lage Landen in 32 landen.
  • Training van de 1.000 medewerkers van de provincie Utrecht gedurende een jaar.
  • Ontwerp en aansturing van het veranderprogramma voor de nieuwe werkstijl van de 9.000 medewerkers van Rabobank Nederland.
  • In beweging brengen van een team van de gemeente Amsterdam dat hardnekkig vastzat in vaste patronen.
  • Integratie van de gegevens van de verzekeraars Achmea Avéro en Achmea Zorg.

Verandermanagement

We helpen organisaties met het vormgeven en realiseren van complexe en integrale veranderingen. We zorgen voor soepel veranderen door:

a. Visie op de verandering

We ontwikkelen in co creatie een inhoudelijk onderbouwde en betekenisvolle visie, die richting en verbondenheid geeft. Als u en uw medewerkers weten en voelen wat de zin is van de verandering, ontstaat er energie en hoeft u minder te duwen en te trekken.

b. Ontwerpen van de verandering

We ontwerpen de veranderaanpak. Als u weet waar u naartoe wilt of waar u van af wilt, maar niet hoe u dat voor elkaar krijgt, dan kan Riddervis het verandertraject voor u ontwerpen. Samen met u bedenken we de veranderaanpak, inrichting en interventies om tot een geslaagde verandering te komen, die congruent is met wat u wilt bereiken.

c. Realiseren van de verandering

Wij leiden het verandertraject of helpen u leiding te geven om tot verandering te komen. We werken bij voorkeur met de mensen uit uw organisatie. Daar zoeken we de energie, stimuleren autonomie zodat bezieling en productiviteit hand in hand gaan en er beter, leuker en zinvoller wordt gewerkt. Als er extra menskracht nodig is dan leveren we die. We voegen toe wat ontbreekt.

We gaan graag in op specifieke klantvragen. Daarnaast hebben we rond twee thema’s proposities ontwikkeld die gaan over complexe vragen waar meerdere partijen bij betrokken zijn en autonomie een kernwoord is:

Het nieuwe werken
Mensen in staat stellen om zelf te bepalen hoe, waar en met welke middelen zij hun resultaten realiseren.

Energietransitie
Bewoners zelf hun energie duurzaam laten opwekken en onderling uitwisselen.


Highslide for Wordpress Plugin