We doen het met de mensen samen

De antwoorden liggen in de organisatie. Mensen kunnen het zelf. We organiseren de betrokkenheid anders, waardoor mensen een rol krijgen in het veranderingsproces.

Geïntegreerd in het werk

We gaan met mensen aan de slag  in het reguliere werk. Daar gebeurt het en daar stellen we zaken aan de orde.

Trap op, trap af

We werken aan de “bovenkant” van de organisatie om de condities voor succes te creëren en te werken aan voorbeeld gedrag. Aan de “onderkant” van de organisatie werken we aan concrete producten, waarbij we het eigenaarschap laag in de organisatie leggen en zo individueel initiatief mobiliseren.

Dichtbij mensen brengen

Een organisatie kun je niet veranderen. Het zijn mensen die iets anders kunnen doen. Wij werken graag met mensen samen en mensen werken graag met ons.

Verbinden onderstroom met bovenstroom

Als in een organisatie langere tijd sprake is van conflicten, dan worden de doelen, de taken en de klanten vaak uit het oog verloren. Als er te veel focus is op winst en rendement, wordt de emotie ondergeschikt. Wij werken inclusief, zowel aan de bovenstroom als aan de onderstroom en brengen de stromen met elkaar in verbinding.

We voegen toe wat ontbreekt

We mobiliseren de veranderkracht, leggen zoveel mogelijk taken bij de mensen in de organisatie zelf neer en blijven niet langer dan noodzakelijk.


Highslide for Wordpress Plugin