Riddervis is een bureau voor organisatieontwikkeling.

We helpen organisaties met het vormgeven en realiseren van complexe en integrale veranderingen.

Dat doen we door in co creatie een inhoudelijk onderbouwde en betekenisvolle visie op de verandering te ontwikkelen. Een veranderaanpak te ontwerpen die congruent is met de visie op de verandering. En zo nodig leiden we het verandertraject of leveren we menskracht. We voegen toe wat ontbreekt.

We gaan graag in op specifieke klantvragen. Daarnaast hebben we rond twee thema’s proposities ontwikkeld die gaan over complexe vragen waar meerdere partijen bij betrokken zijn en autonomie een kernwoord is: het nieuwe werken en energietransitie.


Highslide for Wordpress Plugin