Rabobank Nederland, Rabo Unplugged

Voor Rabobank hebben we verschillende opdrachten uitgevoerd:

  • Het ontwerp en de aansturing van het transformatietraject naar de nieuwe werkstijl van Rabobank Nederland. In een traject van 3 jaar zijn de 9.000 medewerkers van het bestuurscentrum van Rabobank meegenomen naar de nieuwe werkstijl ‘Rabo Unplugged’.
  • Interim management van de afdeling Formulemanagement om een betere positionering te realiseren.
  • Diverse opdrachten rond leiderschap, cultuurverandering en werkstijl voor lokale Rabobanken.

“Rabo Unplugged was een complex verandertraject voor 9.000 medewerkers. In eerdere programma’s haalde ik mijn resultaat door te pushen en te jagen op deadlines. Riddervis heeft me laten zien dat je een andere aanpak kunt kiezen. We hebben mensen zelf het stuur in handen gegeven, waardoor het resultaat sneller en beter tot stand kwam.”
Pieter Ketting, programmamanager Rabo Unplugged

Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen

De prestaties van de afdeling Juridische Zaken moesten beter zodat afhandeling van zaken tijdig plaatsvindt en het werkklimaat op de afdeling prettiger wordt. De afdeling is gevitaliseerd langs verschillende lijnen: nieuw perspectief door gezamenlijke visieontwikkeling, meer taakgerichtheid door een kwaliteitstraject, heldere werkafspraken en inzichtelijk maken van prestaties, meer vertrouwen door te investeren in de relatie tussen medewerkers en leiding en medewerkers inzicht te geven in hun eigen kracht en valkuilen en die van hun collega’s. Riddervis heeft deze revitalisering gerealiseerd in de rol van interim manager.

Provincie Utrecht, Anders werken

De provincie Utrecht heeft een nieuwe werkstijl geïntroduceerd die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen: extern gericht, flexibel, transparant en innovatief. Gekoppeld aan voorzieningen die deze werkstijl faciliteren: een nieuw provinciehuis, een nieuwe ICT omgeving. Riddervis heeft de circa 1.000 leidinggevenden en medewerkers van de provincie getraind, zodat zij zich de nieuwe werkstijl eigen hebben gemaakt en hun verandering hebben vormgegeven.

“Riddervis heeft op een inspirerende manier in co-creatie met ons de workshops ontwikkeld. De mensen van Riddervis zijn in de workshops op een prettige en constructieve manier de dialoog aangegaan, waarbij ze blijk hebben gegeven van organisatiesensitiviteit en flexibiliteit. We hebben de samenwerking als plezierig, persoonlijk en professioneel ervaren.”
Irene  van Gogh, coördinator Opleidingsprogramma Anders Werken

Baalderborg

Baalderborg groep is een organisatie voor ouderen- en gehandicaptenzorg met 1.150 medewerkers. Riddervis heeft de afdeling P&O begeleid om de identiteit, onderlinge verbondenheid en effectiviteit te vergroten. Dat hebben we gedaan door middel van een missie/visie traject en door processen anders te organiseren, zodat P&O meer partner is van de lijnorganisatie.

Vopak

Vopak is wereldwijd marktleider in opslag van vloeibare bulkgoederen. Een bedrijf met 400 jaar historie, actief in 31 landen. Voor een andere stijl van leidinggeven en werken en een bijbehorende herinrichting van het Global Head Office in Rotterdam, is door AT Osborne en Riddervis een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Univé

De producten en processen in het Schadebedrijf van Univé zijn vernieuwd onder andere door de implementatie van een nieuw ICT systeem. De implementatie raakt 80% van het schadebedrijf. De directie heeft onderkend dat om al deze veranderingen succesvol te kunnen realiseren bijzondere aandacht moet worden besteed aan de mens- en cultuurkant van de organisatie. In opdracht van de directie is een veranderaanpak opgesteld. Hiervoor zijn interviews gehouden met Raad van Bestuur, directie, management en teamleiders.

De Lage Landen

De Lage Landen, actief in 32 landen, voert wereldwijd een nieuwe werkstijl in om de divisies meer te verbinden, beter samen te werken, klanten sneller te bedienen en medewerkers meer tot hun recht te laten komen. Riddervis is gevraagd mee te werken aan het vormgeven van het programma en een aantal scenario’s voor de veranderaanpak te ontwerpen.

“Riddervis kan complexe verandertrajecten concreet en tastbaar maken en ik vind het vooral prettig met ze samenwerken: gelijkwaardig, betrouwbaar en vertrouwd. Ze praten me niet naar de mond, maar geven me goede feedback en deskundig advies.”
Marlies van Schie, Program Manager New Way of Working, DLL International

Wigo4it

Wigo4it, de ICT organisatie van de sociale diensten van de vier grote steden (G4), staat aan de vooravond van een belangrijke transformatie: van leverancier van softwarepakketten naar een regieorganisatie, met de kernwaarden klantgericht, efficiënt en innovatief. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt van de medewerkers ander gedrag gevraagd. Het nieuwe HR beleid en instrumenten ondersteunen de leidinggevenden en medewerkers in het realiseren van deze organisatiedoelstellingen.
Riddervis verzorgt hierbij de goede gesprekken tussen leidinggevende en medewerker in de plannings-, functionerings- en beoordelingscyclus: ’aansprekende gesprekken’.

Vanboeijen

Vanboeijen begeleidt mensen met een verstandelijke handicap. Vanwege toenemende marktwerking in de zorg wil Vanboeijen de effectiviteit van marketing en frontoffice vergroten. Riddervis heeft geholpen met het stroomlijnen van marketing en frontoffice processen.Het resultaat is meer structuur, samenhang en inzicht, waardoor gestuurd kan worden op de resultaten en gezamenlijk aan hetzelfde doel wordt gewerkt.

KWR

KWR Watercycle Research Institute is het onderzoeksinstituut in Nederland op het gebied van water. Riddervis heeft voor KWR het verandertraject naar een andere werkstijl ontworpen.

Achmea

Een grootschalig programma moest er voor zorgen dat de zorgportefeuilles van Achmea Avéro en Achmea Zorg (Zilveren Kruis/Groene Land) voor 1 januari 2009 waren geïntegreerd. De tijdsplanning was ambitieus en de omgeving complex. Riddervis was in de rol van projectmanager verantwoordelijk voor de conversie van de zorgportefeuille van Achmea Avéro naar Achmea Zorg.

Wolters Kluwer

Voor Wolters Kluwer verzorgt Riddervis al enige jaren zowel in Nederland als België de masterclass “Veranderen naar het nieuwe werken’.

SURFsara

SURFsara verzorgt voor de Nederlandse universiteiten de geavanceerde ICT infrastructuur, zoals de Huygens super computer. SURFsara wil klantgerichter werken, flexibeler en resultaatgerichter. Riddervis heeft SARA begeleid bij de visieontwikkeling voor, en de transformatie naar, de gewenste werkstijl.


Highslide for Wordpress Plugin